ชื่อ - นามสกุล :นายนิคม ทาศรี
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา